Vestbyens Dagtilbud
Forældrebetaling

Takster forældrebetaling for 2022.

Her kan du se hvad det koster at få passet dit barn i Struer Kommunes dagtilbud og SFO og hvad den kommunale frokostordning koster, samt læse om særlige ordninger, f.eks. dine muligheder for at søge om friplads og børnepasning uden for normal åbningstid.

Månedlige takster i dagtilbud gældende fra 1. januar 2022:

Der betales kun i 11 måneder

(juli måned er betalingsfri)

Takst

 

Dagpleje

 

48 timer pr. uge

30 timer pr. uge (tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov)

Kombinationsplads, tilskud pr. time

2.791 kr.

1.854 kr.

     28 kr.

 

Vuggestue

Heldags

32 timer pr. uge

30 timer pr. uge (tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov)

Kombinationsplads, tilskud pr. time

3.989 kr.

2.980 kr.

2.737 kr.

     35 kr.

 

Børnehaver

 

Heldags

Formiddag *

30 timer pr. uge (tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov)

Kombinationsplads, tilskud pr. time

2.039 kr.

1.020 kr.

1.416 kr.

18 kr.

 

SFO

 

Morgen

Heldags

Eftermiddag

Førskolegruppe

Klub

623 kr.

1.951 kr.

1.689 kr. 

1.951 kr.

1.239 kr.

*formiddagspladser tilbydes kun i Vestbyens dagtilbud og i Thyholm Dagtilbud

Frokostordning Følgende børnehaver har valgt den kommunale frokostordning:
Langhøj Dagtilbud, Bremdal Dagtilbud, Thyholm Dagtilbud, Humlum Dagtilbud, Østbyen Dagtilbud, Vestbyens Dagtilbud og Hjerm Dagtilbud (0-2 årige)

Frokostordningen koster 486 kr. pr. barn pr. måned (juli måned er betalingsfri). Der tilbydes gratis frokostordning til vuggestuebørnene.

Ønsker I yderligere oplysninger om friplads, søskendetilskud, opkrævning, tilskud til privat børnepasning eller om administration af ventelister, er I meget velkommen til at rette henvendelse til Struer Kommunes Infocenter på tlf. 96 84 84 84.

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. i en måned via Digital Pladsanvisning på www.struer.dk.

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Henrik Andersen
henrika@struer.dk
22 45 70 96