Vestbyens Dagtilbud
Trin for trin

I Vestbyens Dagtilbud arbejder vi systematisk med børnenes sociale og personlige kompetencer. Baggrunden for at stille meget skarpt på netop disse to værdier i børnenes udvikling er ud fra en bekymring, som gennem de seneste år har været stigende.
Vi oplever, at der er en tendens til at børnene ikke respekterer
hinanden, og at de har svært ved at flytte fokus væk fra sig selv.
Ved at lære børnene at tage hensyn og omgå hinanden med respekt, vil de få forståelse for andres følelser og forskelligheder og efterhånden indse vigtigheden i at hjælpe hinanden og være en god kammerat/ven.
Barndommen er den periode, hvor man står i lære som menneske og et  af de vigtigste egenskaber børn skal lære er, at vi skal være her alle sammen, og at vi ikke skal byde andre det, vi ikke selv vil bydes.
Derfor er I som forældre og vi som de personer, der har jeres børn i mange timer hver dag, ansvarlige for, at videreudvikle de positive anlæg børnene er født med. Ved at skærpe dette fokus i de tidlige år, gøres børnene i deres udvikling bevidst om sig selv, og konsekvenserne af de valg, de senere i livet må træffe. Overser vi det som professionelle og forældre dette stigende problem, får vi en ungdomskultur, der ikke ser konsekvenserne af de valg de træffer – eller måske endnu værre – de valg de ikke træffer.
 Vi arbejder her i Vestbyens børnehaver med at ændre denne nedadgående spiral med et undervisningsprogram, der hedder ”Trin for Trin”. Dette program tilgodeser udviklingen af børnenes sociale kompetencer. Trin for Trin bruges også i indskolingen på Parkskolen. Endvidere er det et undervisningsprogram, der understøtter skolen trivselsplan.

Trin for Trin lærer børn i 4 - 10 års alderen
•Empati, at mærke og forstå egne følelser og at kunne aflæse andres.
•Impulskontrol og problemløsning, at stoppe op, tænke sig om og vælge den bedste løsning efter at have indkredset problemet og vurderet de mulige måder, det kan løses på.
•Selvkontrol eller håndtering af aggression, nogle teknikker til at kunne tage en provokerende situation roligt.
Trin for Trin lærer børn sociale færdigheder, som styrker børnenes selvværd.
Trin for Trin forebygger mobning og vold.
Undervisningsprogrammets formål
Arbejdet med de sociale kompetencer har til formål at give børnene en følelse af selvværd. At de, som ordet siger, synes, de er noget værd, og at de kan klare sig gennem problematiske situationer uden at udvikle følelser af mindreværd og underlegenhed. Følelser som er ødelæggende for dem selv og ofte også for andre.
De sociale kompetencer skal bruges i samspillet med andre, så forståelsen og anerkendelsen af fællesskabets nødvendighed og vigtighed understreges.
1- 2 gange en halv time om ugen diskuterer børnene under pædagogens ledelse - en social situation, som fremgår af en stor fotoplanche. Børnene opfordres til at sætte sig i "fotobørnenes" sted og fremsætte forslag til løsning af deres problemer. De vurderer forslagene, vælger den bedste af de fremsatte løsninger og overvejer, hvordan den bedst kan udføres i praksis.
Planen afprøves derefter i et rollespil sammen med pædagogen. De sociale færdigheder, som man under samtalen når frem til vil være hensigtsmæssige, øves og forstærkes i ugens løb ved en fælles opmærksomhed fra børns og voksnes side.
De dage, hvor vi arbejder med ”Trin for trin”, vil I på tavlen på stuerne kunne se, hvad der er aktuel og den pågældende fotoplanche, der er brugt vil ligeledes hænge der.

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464