Vestbyens Dagtilbud
Forældrebestyrelse

Bestyrelsen i Vestbyens Dagtilbud består af 9 personer. 7 forældrerepræsnetanter og 2 valgt blandt peronalet. Institutionens ledelse er sekratriat for bestyrelsen.

Der afholdes ca. 6 møder årligt.

Styrelsesvedtægter 

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464