Vestbyens Dagtilbud
Kontakt

Vestbyens Dagtilbud

Bulderby
Park Alle 14
7600 Struer
Telefon: 96 84 89 06


Dagtilbudsleder: Vivi Rokkjær
Mailadr.: vim@struer.dk
Telefon: 40 83 14 64


Pædagogisk leder i dagplejen:
Birthe Østerby Gravesen
Mailadr.: bira@struer.dk
Telefon: 20 54 09 36


Pædagogisk leder i Bulderby:
Jette Kristensen
Mailadr.: jkr@struer.dk
Telefon: 51 81 52 81
 

Grupperne i Bulderby
Rumpenisserne                            29 67 27 01
Pippistuen                                       29 67 26 33
Komfusenbo                                  29 67 27 02
Tvebakker                                       29 67 26 99
Løvehjerterne                               22 20 61 62
Småland                                           22 20 61 62

Grupperne i vuggestuen
Bulderbasserne                           29 67 26 27
Blomkvisten                                  22 20 63 63

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464